No-0419 Race Group 4 - Monoposto Cars Through 1972 - Gordon