No-0802 Race Group 3 - GT1, GT2, GTA, AS, SPO, T1, T2, ST, BP, ASR, ITO - Gordon